Kultūras apmaiņas programma Brazīlijā

Kultūras apmaiņas programma Brazīlijā logo

Brazīlija ir vienīgā valsts, kura pieņem apmaiņas programmas studentus vecumā no 15 - 19 gadiem. Jūs varat braukt mācīties, ja jau esat beidzis vidusskolu Latvijā. 
Brazīlijā visus priekšmetus apgūsiet portugāļu valodā. Ir iespējams izvēlēties gada (10 - 11 mēneši) vai pusgada (5 - 6 mēneši) programmu un uzsākt mācības mācību gada sākumā janvārī vai jūlijā.
Izvēloties šo programmu Jums būs iespēja mācīties kādā no Brazīlijas skolām un dzīvot brazīļu ģimenē.

Izglītības sistēma 
Brazīlijas izglītības sistēma ir sadalīta 3 līmeņos:
Primeiro Grau – 8 gadi, obligāti visiem. Skolā jāsāk iet 7 gadu vecumā.
Segundo Grau – 3 gadi, obligāti visiem. 14-18 gadu vecumā.
Terceiro Grau – universitātes līmenis, kas nav obligāts. Minimālais mācību ilgums 4 gadi.  

Pirmo divu līmeņu studenti nevar izvēlēties apgūstamos priekšmetus. Obligāti apgūstamie priekšmeti ir: Portugāļu valoda, Brazīlijas literatūra, matemātika, ģeogrāfija, vēsture, ķīmija, fizika, bioloģija un parasti angļu valoda.
Aizvien populārāka kļūst spāņu valoda un tā tiek iekļauta mācību programmās. Dažas skolas piedāvā arī mākslas stundas vai datormācību. 
Lai iestātos universitātē, jānokārto “Vestibular” (eksāmens, lai iestātos universitātē), kas ir ļoti grūts tests. Mācoties pēdējo gadu Segundo Grau, studentiem jāmācās ļoti labi, lai nokārtotu šo eksāmenu sekmīgi.

Mācību priekšmeti:
Portugāļu valoda (5 stundas nedēļā)
Brazīlijas literatūra (2 stundas nedēļā)
Matemātika (5 stundas nedēļā)
Ģeogrāfija (3 stundas nedēļā)
Vēsture (3 stundas nedēļā)
Ķīmija (3 stundas nedēļā)
Fizika (3 stundas nedēļā)
Bioloģija (3 stundas nedēļā)
Angļu valoda ( 3 stundas nedēļā)

Viesģimene
Viesģimenes ir dažādas. Tās var atšķirties no ierastām apmaiņas programmu ģimenēm. 


Atbildība
Viesģimenes var ietekmēt un lemt par to, ko darāt. Ir bijuši gadījumi, kad apmaiņas programmas studentam ir bijis grūti pieņemt stingros noteikumus un kontroli, piemēram, jāprasa atļauja, lai kaut kur ietu, ilgāk būtu ārpus mājas utml. Jums jābūt gatavam to pieņemt, respektēt un ievērot. 

Atrašanās vieta
Daudzas viesģimenes dzīvo provincēs vai mazās pilsētiņās, jo tie studenti, kuri dzīvo lielās pilsētās parasti saskaras ar transporta problēmām un papildus izmaksām.

Pieteikšanās prasības
1. Minimālais vērtējums visos priekšmetos pēdējā gada laikā nav bijis zemāks par C līmeni.
2. Tev jāpiekrīt apmeklēt stundas Brazīlijas vidusskolā, kā arī jāuzrāda labi rezultāti mācībās. 
3. Jāpiekrīt un jābūt gatavam iesaistīties viesģimenes ikdienas darbos. 
4. Jābūt patstāvīgām, elastīgam un tādam, kas spēj adaptēties svešā vidē.
5. Jāpieņem visas prasības un programmas noteikumi.
6. Jābūt vecumā no 15 - 19 gadiem (izņemot atsevišķus gadījumus).

Gada programma - 6 000 USD + apdrošināšana
pusgada programma - 5 550 USD


Cenā ietilpst: svešvalodas zināšanu pārbaude, intervēšana, pieteikuma koordinēšana,   pieteikuma anketas nosūtīšana, vidusskolas atrašana, mācības vidusskolā, ģimenes atrašana, dzīvošana ģimenē, ēdināšana divas reizes dienā, brīvdienās – trīs reizes dienā,   studentu veselības apdrošināšana, 24 stundu neatliekamās palīdzība, no ārzemēm saņemto atskaišu nosūtīšana vecākiem, sertifikāts par piedalīšanos programmā, administratīvie izdevumi.

facebook

E-pasts: info@izglitiba-arzemes.lv

Mājas lapa: www.izglitiba-arzemes.lv/?p=Brazilija

Tālrunis: 67844445

Online reģistrācija

Karte

Kontaktforma

Saņēmējs:

Vārds:

E-pasts:

Tēma:

Teksts:

captcha

URL:

expoe.org