Mācies angļu valodu internetā ar mācību programmu no Lielbritānijas!

 Online angļu valodas mācību programma Anglo Linguist no Lielbritānijas sniedz iespēju mācīties angļu valodu internetā kā papildinājumu jau apgūtajam materiālam vai vienkārši kā pamata mācību līdzekli cilvēkiem ar 8 dažādu valodas zināšanu līmeņiem (Programma NAV paredzēta cilvēkiem BEZ minimālām angļu valodas priekšzināšanām). Mācības sākot, jānosaka zināšanu līmenis vai jāizpilda tests, kas noteiks zināšanu līmeni, lai programma pielāgotu nepieciešamos uzdevumus. Programma piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem - jebkuram aizņemtam cilvēkam, jo uzdevumu izpildīšanai vajadzīgas vien 15 - 20 minūtes 3 reizes nedēļā un tā dod lieliskus rezultātus. Lai pieteiktos mācībām jums ir divas iespējas:

1) Aizpildi pieteikumu lapā un maksā par mācībām EUR bankas kontā  

Programmas periodu sadalījums un cenas

36 nedēļu programma (septembris - jūnijs): 50 EUR


Pēc programmas beigšanas (36 nedēļas), ja izpildīti 80% uzdevumu, saņemsiet Anglo Linguist sertifikātu, kas apstiprina angļu valodas zināšanu līmeni.

Programma paredzēta jebkuram individuālam lietotājam un to lieliski var izmantot skolās, koledžās vai universitātēs visu mācību gadu, atbilstoši audzēkņu zināšanu līmenim.
Programma sadalīta pa tēmām (britu kultūra, savstarpējās attiecības, mūzika, mode, sports, vēsture, Anglijas slavenības, karaliskā ģimene u.c.) Katrai tēmai atvēlētas 2 nedēļas. Jauni uzdevumi tiek saņemti 3 reizes nedēļā: pirmdienās videosižets vai video ar dziesmas klausīšanos un uzdevumi, trešdienās gramatikas vingrinājumi, piektdienās - lasīšanas vingrinājumi. Programma automātiski atzīmē pareizās atbildes un pēc pirmās uzdevumu izpildes piešķir punktus. 


Programmas lietošana

Programmu lietot ir ļoti viegli. Lietotājam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi nosūta instrukciju par profila aktivizēšanu. Lietotājs norādītajā saitē ievada personīgo informāciju, izpilda testu, kas nosaka angļu valodas zināšanu līmeni, un pēc tam saņem neierobežotu pieeja Anglo Linguist programmai mājaslapā jebkurā sev vēlamā laikā un vietā, kur pieejams internets.

Programma automātiski nosaka zināšanu līmeni un sadaļā Learning ievieto tam atbilstošus uzdevumus. 
Viss mācību gads sadalīts trijos 12 nedēļu periodos. Pakāpeniski saņemtie uzdevumi tiek saglabāti sistēmā visu 12 nedēļu periodu, bet nepareizi izpildītos uzdevumus varat pildīt atkārtoti, līdz noskaidrosiet pareizās atbildes. Perioda beigās visi 12 nedēļu uzdevumi tiek dzēsti un sākas nākamais 12 nedēļu periods.

Ieguvums no angļu valodas mācībām internetā

1. Iespēja mācīties jums izdevīgā laikā un vietā.
2. Iespēja padziļināt savas angļu valodas zināšanas un izmantot tās praktiski.
3. Uzzināt interesantas lietas par Lielbritānijas kultūru un dzīvi. 
4. Izjust sacensības garu, gūstot rezultātu un salīdzinot tos ar citiem.
5. Iegūt angļu valodas zināšanu līmeni apstiprinošu sertifikātu.

Atsauksmes:

„Man ļoti patīk Anglo Linguist, jo programma ļāvusi iemācīties daudz jaunu lietu. Parasti ļoti interesantas ir Nedēļas tēmas. Tāpat man patīk, ka var klausīties labu mūziku, piemēram, Aerosmith. Lieliska ir iespēja sazināties ar jauniešiem ārzemēs. Es nenožēloju, ka izvēlējos Anglo Linguist."

Angļu valodas mācību programma internetā skolām, koledžām un universitātēm

Angļu valodas mācību programma Anglo Linguist sniedz iespēju apgūt angļu valodu online kā papildinājumu darbam klasē, uzdot to kā mājas darbu, jo sadaļa Skolu programma izstrādāta lietošanai skolās, koledžās vai universitātēs.
Skolas programma automātiski iedala vienas klases skolēnus vienāda zināšanu līmeņa grupā (katrai klasei ir cits līmenis), kur uzdevumi visiem ir vienādi, lai skolotājs varētu izsekot skolēnu darbam un progresam. Skolotājiem pieejami visu līmeņu mācību materiāli.
Pēc 36 nedēļu programmas beigšanas, ja ir izpildīti 80% uzdevumu, skolēns saņem Anglo Linguist sertifikātu.

Programmai ir vairākas daļas:
- skolu programma,
 kas paredzēta skolām, koledžām un universitātēm (skolotāji / pasniedzēji savā profilā var kontrolēt skolēnu / studentu darbu online režīmā). 
- Atbalsta programma skolotājiem, kas sniedz angļu valodas skolotājiem ikmēneša pasākumu kopumu ar konsultācijām, vadlīnijām un resursiem, lai padarītu skolotāju darbu radošāku un interesantāku, kā arī palīdzētu atrisināt problēmas, kas reizēm rodas klasē.

Programma online režīmā sniedz iespēju skolēniem: 
- papildināt angļu valodas zināšanas interesantā un neierastā veidā, paplašināt savu redzesloku: 
- uzlabot angļu valodas gramatikas zināšanas, pilnveidot klausīšanās un lasīšanas prasmes;
- pilnveidot prasmes un iemaņas darbam interneta vidē;
- ar minimālām izmaksām apvienot patīkamo ar lietderīgo

Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolotājas Gintas atsauksmes par programmu:
"Man šķiet interesants weekly topics, esmu pamanījusi, ka skolēniem arīdzan. Arī lasīšanas uzdevumi ir lietderīgi. Uzskatu, ka līdztekus apgūstamajai mācību vielai no grāmatas, Anglo Linguist ir motivējošs faktors valodas apguvē. Pozitīvi šķiet arī tas, ka ir komunikācijas iespējas portālā."

Ieguvums skolēniem

1. Iespēja padziļināt savas angļu valodas zināšanas un izmantot tās praktiski.
2. Uzzināt interesantas lietas par Lielbritānijas kultūru un dzīvi. 
3. Izjust sacensības garu, gūstot rezultātu un salīdzinot to ar skolēniem no citām valstīm.
4. SERTIFIKĀTS GADA BEIGĀS (36 nedēļu programmai)!

Ieguvums skolotājiem

1. Iespēja iegūt interesantus papildu mācību materiālus.
2. Iespēja sekot līdzi skolēnu darba rezultātiem un salīdzināt tos ar citu skolu audzēkņu rezultātiem.
3. Padarīt skolēnu mācību procesu interesantāku.
4. Iegādāties Anglo Linguist par Comenius līdzekļiem.

Visas tēmas mācību gada laikā pa līmeņiem